ساختار پایان نامه

دستورالعمل دانشگاه خود را در رابطه با ساختار پایان نامه بررسی کنید تا بتوانید الزامات ساختاری مقرر را برآورده نمایید. ساختار عمومی پایان نامه به شکل زیر است:

 • صفحه عنوان
 • عنوان، نام خودتان، رشته، تاریخ و نام استاد راهنما
 • چکیده
 • یک بند در مورد خلاصه پایان نامه
 • تشکر و تقدیر
 • تشکر و قدردانی از کسانی که در انجام پایان نامه شما را یاری نموده اند.
 • فهرست
 • فهرست فصل ها، قسمت ها و زیر قسمت ها به همراه شماره صفحه مربوط به هر یک از فهرست جداول و تصاویر
 • کلیات
 • ارائه سؤال، مسئله، ایده، زمینه ای که تحقیق در آن قرار دارد و خلاصه ای از رئوس اصلی ساختار پایان نامه
 • فصول اصلی
 • ادبیات و پیشینه تحقیق
 • روش شناسی
 • جمع آوری داده ها
 • تجزیه و تحلیل داده ها
 • یافته ها
 • نتیجه گیری: در فصل نتیجه گیری شما تمام یافته های تحقیق را جمع آوری، به صورت شفاف نتیجه گیری و پیشنهادهایی را براساس یافته ها ارائه می‌دهید. به علاوه لازم است پیشنهادهایی را برای پژوهش های اتی ارائه دهید و ارزیابی کنید چقدر خوب به اهداف تحقیق رسیده اید.
 • کتاب نامه: فهرستی از منابع به ترتیب حروف الفبا و براساس یک سبک صحیح از پیش تعیین شده.
 • پیوست : کلیه اطلاعات مربوطی که بحث اصلی مباحث شما نمی‌باشد – برای مثال، پرسش نامه، کپی نامه ها، نقشه ها و…
 • سایر قسمت هایی که ممکن است از شما خواسته شود تا در انتهای پایان نامه قرار دهید مانند علائم اختصاری، قسمت دیدگاه نویسنده، خلاصه اجرایی و ماتریس توسعه مهارت ها.

شکل دهی به پایان نامه

دانشگاه محل تحصیل شما مشابه هر دانشگاهی الزامات تفصیلی در مورد شکل پایان نامه دارد که لازم است آن را مطالعه و به کار بندید. اگر چه عموماً تحویل پایان نامه تشریفات رسمی را نمی‌طلبد اما سعی کنید توصیه های زیر را دنبال کنید:

 • از کاغذ A4 ( یا هر اندازه استاندارد دانشگاه خودتان ) استفاده کنید.
 • جلد پایان نامه باید بدین گونه تنظیم شود: عنوان پایان نامه با اندازه قلم برجسته و در یک سوم بالای جلد- اسم خودتان 6 سطر پایین تر – نام استاد راهنمایتان 6 سطر پایین تر از آن و نام دانشگاه تان 6 سطر پایین تر از قبلی (برخی از دانشگاه های الزامات متفاوتی دارند به عنوان مثال برخی از شما می‌خواهند که تنها شماره دانشجویی تان را روی جلد درج کنید.)
 • از طرفین و بالا حدود 3 سانتی متر حاشیه قرار دهید. برای درج ملاحظات ارزیابان از پایین نیز 5 سانتی متر حاشیه گذاری کنید.
 • از اندازه قلم pt11 یا pt12 استفاده کنید. از فونت Time New Roman یا Arial استفاده کنید.
 • معمولاً فاصله رسمی بین سطرهای پایان نامه باید دو برابر باشد اما به دلیل بحران های زیست محیطی دانشگاه ها فاصله عادی را نیز می‌پذیرند.
 • سطرها را راست چین نمایید و از دو طرف تنظیم نمایید.
 • هر بند را با یک سطر خالی، تفکیک نمایید.
 • در انتهای هر جمله بدون فاصله یک نقطه قرار دهید. حرف آغازین اولین کلمه جمله بعد، باید به اندازه یک فضا از نقطه مزبور فاصله داشته باشد.
 • بین کلمات، فاصله اضافی نگذارید.
 • اطمینان حاصل کنید که همه صفحات شماره گذاری شده است. برای این امر از شماره گذاری طرح عربی استفاده کنید (1، 2، 3، …).
 • نکات و بندهای مختلف را شماره گذاری نکنید. این شیوه برای پایان نامه مناسب نیست.
 • برای پاوررقی ها از شماره های عددی استفاده کنید.
 • خیلی از پرانتز استفاده نکنید از قلم های بولد یا مورب کمتر استفاده نمایید از خطر کشیدن زیر برخی از کلمات و عبارات و نیز استفاده از عبارت «و غیره» خودداری کنید.
 • منابع کتاب نامه را به ترتیب حروف الفبا مرتب و در انتهای متن پایان نامه ارائه کنید.
 • از سبک مأخذنویسی هاروارد استفاده کنید. مگر این که دانشگاه الزامات دیگری داشته باشد.
 • معمولاً باید دو نسخه از پایان نامه تان پرینت بگیرید. بسیاری از دانشگاه ها الزامات بیشتری در مورد صحافی پایان نامه دارند.

فصل کلیات و نتیجه گیری

اولین و آخرین فصول پایان نامه بسیار مهم و حیاتی اند. این دو فصل شالوده و حاصل پایان نامه را در بردارند. فصل کلیات، مباحث و زمینه تحقیق را تنظیم و ارائه می‌کند و به استدلال ها و روش انجام پایان نامه جهت می‌دهد. فصل نتیجه گیری نیز دستاوردهای پایان نامه را ارائه می‌دهد.
فصل های کلیات و نتیجه گیری را نمی‌توان به صورت یک قالب مشترک ارائه نمود زیرا آنها اهداف گوناگونی را دنبال می‌کنند. اما این کار را می‌توان برای سایر فصل ها انجام داد.
کلیات اولین قسمت از کار شماست. بنابراین باید به بهترین وجه در برگیرنده موارد زیر باشد:

 • معرف شما به عنوان یک نویسنده و سبک نگارش تان باشد.
 • ذهن خواننده را درگیر مطلب و وی را به ادامه مطالعه علاقه مند سازد.
 • معرف زمینه تحقیق باشد.
 • حجم نامناسبی از ادبیات و پیشینه تحقیق را در خود جای داده باشد.
 • موضوع را معرفی و تحلیل کند.
 • دامنه پژوهش را نشان دهد (آن چه در حوزه تحقیق قرار می‌گیرد و آن چه در درون آن قرار ندارد)
 • سؤالات تحقیق را مشخص و نحوه رسیدن به راه حل و تکمیل آن را شرح دهد.
 • ساختار پایان نامه را مشخص کند – نوعی جهت دهی کلان
سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.