همکاری در نگارش

نگارش و تالیف یک کتاب علمی کار دشوار و طاقت فرساست و به دانش وسیع در آن موضوع تخصصی و صرف سالها وقت از سوی مولف نیازمند است. دپارتمان کتاب پایان نامه سرا با همکاری دپارتمانهای مقالات و پایان نامه این موسسه این امکان را برای محققین فراهم نموده اند تا از دشواری تالیف یک کتاب علمی بکاهند. برخی از خدمات ما در زمینه همکاری در نگارش کتاب عبارتند از:

تعیین موضوع کتاب با توجه به بررسی سایر کتابهای فارسی و موضوعات روز دنیا

فصل بندی و نگارش چارچوب کلی کتاب

استخراج منابع لازم جهت تالیف کتاب

ترجمه منابع انگلیسی به فارسی و بالعکس

همکاری در تالیف کتاب

نگارش کتابی متنون آماده شده

انجام کلیه مقدمات چاپ کتاب در تیراژ دلخواه مولف